Anmälan till kulturskolan

  1. 1. Eleven
  2. 2. Vårdnadshavare
  3. 3. Syskon
  4. 4. Instrument
  5. 5. Kurser
  6. 6. Godkännande
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Signera
  9. 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.