Ansökan om försäljning av lotter vid ett tillfälle (Lotterilagen §16)

  1. 1. Förening
  2. 2. Ansvarig för lotteriet
  3. 3. Lotteriuppgifter
  4. 4. Underskrift
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.