Ansökan om att driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg

  1. 1. Basuppgifter
  2. 2. Verksamhetsidé
  3. 3. Omfattning
  4. 4. Bostad/Ekonomi
  5. 5. Personer i verksamheten
  6. 6. Bilagor
  7. 7. Underskrift
  8. 8. Förhandsgranska
  9. 9. Signera
  10. 10. Skicka in

Denna e-tjänst har 10 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.