Ansökan om försäljning av lotter i fortlöpande verksamhet (Lotterilagen §17)

  1. 1. Förening
  2. 2. Ansvarig för lotteriet
  3. 3. Lotteriuppgifter
  4. 4. Bilagor
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.