Klagomålshantering

  1. 1. Beskrivning
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Om du har klagomål på något mot utbildningen så hanteras detta på barn- och utbildningskontoret.

Klagomål och synpunkter ska först och främst framföras till berörd rektor, så att skolan själv får möjlighet att agera.

Det är först därefter, om du fortfarande är missnöjd, som ett klagomål ska lämnas in till förvaltningen.

 

Du lämnar ditt klagomål som text i den här tjänsten eller genom att du bifogar ett dokument.

Var noga med att ange vad som hänt, när det inträffade och vilken skola det gäller.

 

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Du kan givetvis vara anonym, men då blir det svårare för oss att utreda ärendet och vi kan då inte återkoppla till dig med hur vi följt upp ditt klagomål.