Samtycke/Låntagaravtal Bibliotek Västra Skaraborg

  1. 1. Samtycke
  2. 2. Underskrift
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Personuppgifter och låneregler för Bibliotek Västra Skaraborg

Essunga kommun, Grästorps kommun, Götene kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun samt Vara kommun (”Kommunerna”) har skaffat ett gemensamt låntagarregister. Syftet med det gemensamma låntagarregistret är att låntagare i kommunerna ska kunna låna och lämna tillbaka böcker och annan media i alla sex kommuner.

 

Samtycket behövs för att ingå i låneregistret Detta samtycke är ett krav för att ingå i det gemensamma låneregistret. Deltagande i det gemensamma låneregistret är helt frivilligt, och är inte en förutsättning för att bli låntagare hos en kommun. Genom att underteckna denna blankett samtycker du till att dina personuppgifter och dina sekretesskyddade uppgifter i form av ditt låneregister delas mellan och behandlas av samtliga sex kommuner. Uppgifter vi gemensamt behandlar:

 

- Skola och klass, för skolelever

- Uppgift om hur du vill bli kontaktad

- Talbokslåntagare

- Vad du och när du har lånat, samt på vilket bibliotek du har lånat det

- Reservationer, bokningar och beställningar

- Förseningsavgifter, ersättningskrav, spärrar, påminnelser, samtycken och meddelanden

- Namn - Kön

- Personnummer - Adress - Telefonnummer - E-postadress

 

Ändamålet med behandlingarna är att biblioteken ska kunna hålla reda på vem som har lånat och reserverat vad och i vilken kommun, så att reservationer kan skickas till rätt person, så att försenade lån kan begäras in och så att det som lämnas tillbaka kan återföras till rätt bibliotek.

Begära utdrag ur registret Du har rätt att få ett särskilt registerutdrag över de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar om dig. Kontakta den personuppgiftsansvarige om du vill ha ett sådant utdrag.

Rätt att återkalla ditt samtycke Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att ingå i det gemensamma låntagarregistret. Om du gör det kommer dina uppgifter att raderas hos alla kommuner utom den där du har ansökt om lånekort. Du återkallar genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.

 

Rätt att klaga Om du anser att den personuppgiftsansvarige har gjort något fel, kontakta oss. Du kan även vända dig till vårt dataskyddsombud eller till Datainspektionen med ditt klagomål.

 

Kontakta oss:

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till det bibliotek som du har frågor till. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.gotene.se/behandlingavpersonuppgifter.html

 

E-post: biblioteket@gotene.se

Kommunens dataskyddsombud

Du kan också kontakta Götene kommuns dataskyddsombud.

E-post: v6dataskyddsombud@goliskait.se

Telefon: 0510-77 12 50

 

Grunden för vårt gemensamma samarbete är vårt avtal som kommer att finnas tillgängligt via internet. Fråga ditt bibliotek om internetadress.

 

Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter gäller för biblioteken i västra Skaraborg – Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

 

Att låna böcker och media

Det är gratis att låna böcker och annan media samt att använda bibliotekens datorer. Det du lånar kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek. För att låna film och tv-spel måste man ha fyllt 16 år.

 

Bibliotekskort För att låna på biblioteken behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Alla över 18 år måste legitimera sig för att få ett kort. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på en låneförbindelse.

 

Första bibliotekskortet är gratis. Ersättningskort kostar 10 kronor. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Detta gör du genom att kontakta ditt bibliotek.

 

Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för barnets bibliotekskort och lånen som görs på dessa.

 

Anmäl ändrad adress, epost eller telefonnummer till ditt bibliotek.

 

Personlig kod – pinkod

Till bibliotekskortet väljer du en personlig kod, en pinkod. Pinkoden behövs för att kunna använda självbetjäning i bibliotekslokalen och på internet. Du använder också pinkoden när du loggar in på ditt bibliotekskort för att se och förnya dina lån, reservera böcker, låna e-böcker med mera. Du kan själv ändra pinkoden under Mina uppgifter när du är inloggad. Kontakta ditt bibliotek om du glömt din pinkod. Du måste kunna legitimera dig.

 

Lånetid normalt fyra veckor

Lånetiden är fyra (4) veckor för de flesta medier. Ditt lånekvitto ger besked om lånetiden. Om du lämnar tillbaka för sent får du betala en övertidsavgift. Om det inte är kö på det du lånat kan du låna om tre gånger.

 

Gratis att reservera

Det är gratis att reservera och du kan hämta på vilket du vill av våra bibliotek. När du fått ett aviseringsmeddelande via e-post, SMS eller brev är din reservation klar att hämta.

 

Fjärrlån – att låna från bibliotek inom Sverige

Om det du söker inte finns på våra bibliotek kan vi kostnadsfritt hjälpa dig att göra ett fjärrlån inom Sverige.

 

Övertidsvarning via sms eller e-post

Du har möjlighet att få en så kallad övertidsvarning via sms eller e-post. Det innebär att du får ett meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Denna service är ett komplement till lånekvittot. Det är alltid ditt eget ansvar att följa bibliotekens regler och lämna tillbaka lånen i tid. Detta gäller även om du av någon anledning inte fått övertidsvarningen och dina lån blir försenade.

 

Försenat material och avgifter

Lämnar du dina lån försent får du betala en övertidsavgift. Övertidsavgiften är 2 kr/dag och exemplar. För film och tv-spel är avgiften 10 kr/dag och exemplar. Barn betalar ingen övertidsavgift och det blir inte heller övertidsavgift på barnböcker som vuxna lånat.

 

Biblioteken skickar påminnelser till dig om du inte återlämnar dina lån. Om dina lån trots påminnelser inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna samt fakturaavgift. Skadat eller borttappat material ersätts enligt utlånande biblioteks taxa.

 

Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald räkning eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Det går bra att delbetala avgifter. Obetalda räkningar följer kommunens regler för inkassoförfarande.

 

Om du har frågor om avgifter, påminnelser och räkningar, kontakta det bibliotek där du lånat.

 

Dina lån registreras i bibliotekens datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan än bibliotekspersonalen kan få reda på vad du lånat. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i datasystemet. Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort om du legitimerar dig.

 

Aktuella låneregler

https://www.gotene.se/upplevaochgora/bibliotek/laneregler.html