Färdtjänst, specialistutlåtande

 1. 1. Personuppgifter
 2. 2. Utlåtandegrund
 3. 3. Diagnos
 4. 4. Funktionsnedsättning
 5. 5. Hjälpmedel
 6. 6. Resor
 7. 7. Övrigt
 8. 8. Kontakt
 9. 9. Förhandsgranska
 10. 10. Signera
 11. 11. Skicka in

Denna e-tjänst har 11 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Utlåtandet kan utfärdas av läkare, arbetsterapeut,

sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.