Ansökan om kommunalt lönebidrag

  1. 1. Förening
  2. 2. Ansvarig
  3. 3. Anställd
  4. 4. Bilaga
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

• Ansökan för kommunalt lönebidrag kan göras löpande till Fritid & förening

 

• Vid ansökan ska alltid kopia på beslutsmeddelande från Arbetsförmedlingen bifogas.

 

• Lönebidraget är kopplat till person vilket innebär att ny ansökan måste göras varje gång det görs en ny anställning.

 

• Vid förlängning av lönebidragsanställning skall alltid nytt beslutsmeddelande från Arbetsförmedlingen skickas in till Fritid & förening.

 

• När ett lönebidrag upphör och avslutas ska det alltid meddelas till Fritid & förening.

 

• Lönespecifikationer ska alltid skickas in för varje månad till Fritid & förening.

 

• Lönebidraget betalas ut för två månaders intervall med start kalenderår.