Ansökan om bidrag för sociala föreningar

 1. 1. Förening
 2. 2. Styrelse
 3. 3. Bidrag
 4. 4. Bilagor
 5. 5. Förhandsgranska
 6. 6. Signera
 7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Bilagor till ansökan (ska alltid bifogas ansökan)

 

 • Stadgar (om dessa förändrats)

 

 • Ekonomisk plan och medfinansiärer (för år som ansökan avser)

 

 • Verksamhetsplan (för år som ansökan avser)

 

 • Årsmötesprotokoll (Från senaste årsmötet)

 

 • Ekonomisk redovisning (från föregående år)

 

 • Verksamhetsberättelse (från föregående år)

 

 • Revisionsberättelse (från föregående år)