1. Förening
  2. Lotteriföreståndare
  3. Lotteriuppgifter
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Förening
Lotteriföreståndare
Lotteriföreståndaren är ansvarig för lotteriet.
Lotteriuppgifter
Registrering från - till (datum)
-
Startade lotterier
Typ
Antal lotter
Lottpris
Omsättning
Försäljningstid från-till (datum)
Kontroll av lotter (datum)
Godkännande av redovisning (datum)
Inlämnande till kommunen (datum)

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Götene kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: www.gotene.se/personuppgifter