Anmälan till kulturskola

  1. 1. Uppgifter elev
  2. 2. Vårdnadshavare
  3. 3. Val av inriktning
  4. 4. Medgivande från vårdnadshavare
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Se kommunens hemsida för mer information om avgifter.

 

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För mer information se www.essunga.se/personuppgifter.html.