Anmälan om barnomsorg

  1. 1. Uppgifter om barnet
  2. 2. Uppgifter om vårdnadshavare
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Syskon
  5. 5. Placering
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Signera
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

 

Med denna e-tjänst kan du ansöka om barnomsorgsplats för ditt barn. Tänk på att om man ansöker om barnomsorg till fler barn måste man anmäla barnen separat.

Tänk på att om båda föräldrarna är vårdnadshavare krävs bådas signering, var noga med att fylla i korrekt e-postadress och personnummer.

 

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För mer information se www.essunga.se/personuppgifter.html.