Ansökan riksfärdtjänst

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Funktionsnedsättning
  3. 3. Intygande
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Det fodras tillstånd för att resa med riksfärdtjänst, vilket man ska ansöka om innan resan. Rätt till riksfärdtjänst har en person med stor och varaktig funktionsnedsättning och som av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige från en kommun till en annan. Färdtjänst ska inte gå att utnyttja på den aktuella resan hela vägen.

 

Tillståndet kan även innefatta rätten att ta med ledsagare under resan. Kommunen är inte skyldig att anordna transporten; ej heller ledsagare. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som helt och hållet avgör vilket färdmedel som får användas. För mer information om riksfärdtjänst, se kommunens hemsida www.essunga.se

 

Kommunen har hand om riksfärdtjänsten och prövar om du har rätt att få tillstånd. Under utredningen kan ett läkarutlåtande begäras och för att underlätta handläggningen bör du bifoga ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning.  Även ett hembesök kan krävas. Du får svar på din ansökan inom tre veckor från det att ansökan inkommit till kommunkontoret.

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För mer information se www.essunga.se/personuppgifter.html.