Ansökan om skolskjuts

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Vårdnadshavare 2
  3. 3. Grunddata
  4. 4. Skolskjuts med taxi
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Ansökan om skolskjuts

 

Här kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn på grund av färdvägens längd. I Essunga kommun måste barnet ha minst 2 kilometer till skolan för att ha rätt till skolskjuts.  

 

Det kan också beviljas skolskjuts vid växelvis boende eller om eleven har en funktionsnedsättning.

 

Tänk på att om båda föräldrarna är vårdnadshavare, krävs bådas signering. Var då noga med att fylla i korrekt e-postadress och personnummer.

 

Du kan ladda upp digitala kopior på läkarutlåtande som kan komma att efterfrågas. Har du inte detta kan du även skicka in kopior till:

 

Skolkontoret - Skolskjuts

Essunga Kommun

465 82 Nossebro

 

För mer information, besök kommunens hemsida www.essunga.se

 

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För mer information se www.essunga.se/personuppgifter.html.