Ansökan om skolskjuts

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Grunddata
  5. 5. Skolskjuts med taxi
  6. 6. BESLUT
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Signera
  9. 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Ansökan om skolskjuts

I denna e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn på grund av färdvägens längd, växelvis boende eller funktionsnedsättning som försvårar barnets väg till skolan. I Essunga kommun måste barnet ha minst 2 kilometer till skolan för att ha rätt till skolskjuts.  

 

OBS! Denna e-tjänst kräver medsignering av båda vardnadshavaren och det är gemensam eller delad vårdnad. Använd fullständiga e-postadresser vid ansökan.

 

I denna e-tjänst kan du ladda upp digitala kopior på evetuella läkarutlåtande som kan efterfrågas. Har du inte detta kan du även skicka in kopior till

Skolkontoret - Skolskjuts

Essunga Kommun

465 82 Nossebro

 

För mer information, besök kommunens hemsida www.essunga.se