Ansökan färdtjänstresa i annan kommun

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Ansökning
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Färdtjänst i annan kommun kan tillämpas då du som redan har beviljad färdtjänst behöver göra en färdtjänstresa utanför färdtjänst- och regionfärdtjänstområdet. Resorna ska vara av den karaktär att du på inget annat sätt kan ta dig mellan platserna förutom med färdtjänst. Man hänvisas först och främst till lokaltrafiken i den kommun man besöker.

 

Vid ansökan ska du kunna beskriva mellan vilka platser resorna behövs och varför de behövs. Färdtjänstresenären betalar för taxiresorna och blir sedan krediterad av Essunga kommun retroaktivt.

 

 

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För mer information se www.essunga.se/personuppgifter.html.