Ansökan startbidrag inom kulturområdet
Bidraget avser att främja nystartade föreningar. Kulturföreningar har möjlighet att söka startbidrag oavsett ålder på medlemmar.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter