1. Föreningsuppgifter
  2. Statistik bilagor under underskrift
  3. Kvitto
Ansökan grundbidrag inom kulturområdet
Bidrag syftar till att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell verksamhet inom kommunen. De kommunala bidragen avser vara ett ekonomiskt stöd. Medlemmarna skall själva bidra till föreningens ekonomi genom erläggande av medlemsavgift. För att vara bidragsberättigad ska föreningen eller organisationen vara verksam inom kultur- och folkbildningsområdet. En förutsättning för att bidrag ska utbetalas är att den verksamhet man söker till är offentlig och öppen för alla. Enskilda personer och företag kan inte erhålla bidrag. Bidrag ges inte till föreningar som drivs i kommersiellt syfte. Läs mer på www.essunga.se/foreningar.aspx.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter
Information för internet
Medlemsstatistik
Bilagor
Till ansökan ska bifogas följande (det går även bra att skicka in dokumenten i pappersform). Ifall dokumenten biläggs annan ansökan räcker det att skicka in dem en gång.