Ansökan startbidrag inom fritidsområdet
Bidraget avser att främja nystartade föreningar. Inom fritidsområdet prioriteras föreningar med ungdomsverksamhet. Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast 6 månader efter föreningens start.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter