Utdrag ur social-, polis- och kronofogdregister kommer att göras om utredning kring placering blir aktuell.
Uppgifter om dig som lämnar intresse
Uppgifter om respektive/annan medsökande
Har du/ni varit familjehem tidigare?
Vid frågor kontakta vår familjehemsutredare:
Ulrika Allenby 0512-570 49