1. Föreningsuppgifter
  2. Statistik bilagor under underskrift
  3. Kvitto
Ansökan grundbidrag inom fritidsområdet
Bidraget är avsett för föreningarnas administrativa kostnader och ska utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april och ska avse senaste verksamhetsår.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter
Information för internet
Medlemsstatistik
Bilagor
Till ansökan ska bifogas följande (det går även bra att skicka in dokumenten i pappersform). Ifall dokumenten biläggs annan ansökan räcker det att skicka in dem en gång.