1. Föreningsuppgifter
  2. Kursuppgifter
  3. Kvitto
Ansökan om ledarutbildningsbidrag
Bidraget avser att stimulera ledarutbildning. Ansökan om ledarutbildning insändes senast tre månader efter avslutad kurs till kommunen.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kursinformation
Kostnader
Betald kursavgift
Resekostnad med allmänna kommunikationsmedel
Resekostnad egen bil
Antal medresenärer
Bilagor
Bifoga styrkta kostnadsuppgifter, kursintyg och kursprogram (det går även bra att skicka in dokumenten i pappersform till Essunga kommun, 465 82 Nossebro).