1. Föreningsuppgifter
  2. Skötselbidrag, driftbidrag och bilagor
  3. Kvitto
Ansökan anläggningsbidrag
Bidrag avser att stödja förening som förvaltar anläggning vilken regelbundet utnyttjas för barn- och ungdomsverksamhet. Anläggningsbidraget delas upp i ett skötselbidrag och ett driftbidrag.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter
Medlemsstatistik
Skötselbidrag
Driftbidrag
Verifikationsnummer
Belopp
Brandförsäkringar
El-energi
Bränsle, sotning
Vatten- och avloppsavgift
Sophämtningskostnader
Räntekostnader
Hyreskostnader
Bilagor
Till ansökan ska bifogas följande (det går även bra att skicka in dokumenten i pappersform till Essunga kommun, 465 82 Nossebro). Ifall dokumenten biläggs annan ansökan räcker det att skicka in dem en gång.