1. Föreningsuppgifter
  2. Aktivitetsuppgifter
  3. Kvitto
Ansökan om aktivitetsbidrag
Ansökan för våren insänds senast den 25 augusti. Ansökan för hösten insänds senast den 25 februari.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter
Ansökan avser perioden
Deltagartillfällen
Idrott/Annan aktivitet
Samman-komster
Flickor
Pojkar
Hkp-verksamhet
Anteckningar
Total summa
Föreningen ska på anmodan vara beredd att styrka ansökan med närvarokort.