1. Föreningsuppgifter
  2. Lokaluppgifter
  3. Statistik bilagor under underskrift
  4. Kvitto
Ansökan om bidrag till samlingslokal
Ansökan om bidrag till samlingslokal. Sista ansökningsdag 30 april.
Föreningsuppgifter
Kontaktuppgifter
Uppgifter om er lokal
Fasta kostnader
Verifikationsnummer
Belopp
Brandförsäkringar
El-energi
Bränsle, sotning
Vatten- och avloppsavgift
Sophämtningskostnader
Fastighetsskatt
Bilagor
Till ansökan ska bifogas följande (det går även bra att skicka in dokumenten i pappersform). Ifall dokumenten biläggs annan ansökan räcker det att skicka in dem en gång.